Penganjur & Kelayakan

1. Peraduan PIXY Kebahagiaanku ("Peraduan") dianjurkan oleh Mandom Malaysia Sdn Bhd ("Penganjur") mengikut Terma dan Syarat yang dinyatakan di dalam ini.

2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia melebihi 18 tahun pada masa dan tarikh kemasukan dengan kad pengenalan Malaysia yang sah dan lesen memandu yang sah.

3. Kategori orang berikut TIDAK layak menyertai Peraduan ini:

3.1 Pekerja tetap dan / atau pekerja kontrak daripada Penganjur (termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan) dan ahli keluarga terdekat mereka (suami isteri, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik); dan / atau

3.2 Wakil, pekerja, pekhidmat dan / atau ejen pengiklanan dan / atau penyedia perkhidmatan promosi Penganjur (termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan), dan ahli keluarga terdekat mereka (suami / isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik).

Tempoh

4. Untuk tujuan Tempoh Peraduan, Tempoh Peraduan akan bermula dari 12:01 pagi, hari pertama Mac 2018 hingga 11.59 malam, 30 April 2018 ("Tempoh Peraduan"). Semua penyertaan mesti diselesaikan dengan jelas dan berjaya dihantar ke Penganjur dalam Tempoh Peraduan untuk melayakkan diri ke Peraduan.

5. Pihak Penganjur berhak untuk melanjutkan atau memendekkan Tempoh Peraduan pada bila-bila masa. Sekiranya Tempoh Peraduan dilanjutkan atau dipendekkan, semua penyertaan yang berjaya yang dikemukakan dalam Tempoh Peraduan yang dilanjutkan atau dipendekkan akan layak untuk Peraduan.

Penyertaan, Kriteria Kelayakan & Pemilihan Pemenang

6. Peserta akan menyertai Peraduan melalui PIXY Kebahagiaan Ku Microsite di www.pixy.com.my/kebahagiaanku ("Laman Web").

7. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk & akan terikat oleh semua terma dan syarat yang terkandung di sini.

8. Tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini, Peserta mesti:

8.1 Daftar masuk melalui akaun Facebook

8.2 Memuat naik kisah kebahagiaan dalam bentuk imej / GIF / Video dengan kapsyen

8.3 Kongsi kisah kebahagiaan di akaun Facebook dan dapatkan Suka dari rakan-rakan

8.4 Pilihan untuk sertakan resit pembelian produk PIXY bernilai minimum RM20.00 bagi peluang yang lebih tinggi untuk menang hadiah utama

9. Penghakiman akan dibuat oleh Juri Penganjur dan akan berdasarkan kreativiti cerita kebahagiaan dalam bentuk gambar / GIF / video dengan kapsyen, bilangan Suka yang unik yang dikumpulkan oleh peserta pada entri yang dihantar (yang dipaparkan dalam Halaman Galeri), serta resit pembelian produk PIXY bernilai minimum RM20.00 yang sah. Kriteria penilaian adalah seperti berikut: 60% untuk kreativiti pada foto / GIF / video dan kapsyen, 20% untuk jumlah Suka dan 20% untuk resit pembelian produk PIXY bernilai minimum RM20.00 yang sah. Sekiranya berlaku keputusan seri, pemenang akan dipilih berdasarkan cerita yang paling kreatif oleh Juri Penganjur. Keputusan Juri Penganjur adalah muktamad dan mengikat, dan tiada pertikaian atau rayuan akan dilayan.

Pembatalan Penyertaan

10. Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk membatalkan penyertaan Peserta bagi tujuan Peraduan ini tanpa perlu memberi amaran kepadanya sekiranya:

10.1 Peserta telah memberikan maklumat yang tidak benar atau bertindak secara tidak jujur dalam apa cara sekalipun dalam Tempoh Peraduan; atau

10.2 Peserta melanggar mana-mana Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini.

Hadiah

11. Di bawah adalah hadiah-hadiah untuk dimenangi:

11.1 Hadiah Utama – 1 unit percutian ke Jepun untuk 2 orang

11.2 Hadiah Kedua - 1 unit barang kemas berjenama bernilai RM2,500.00

11.3 Hadiah Ketiga - 1 unit telefon pintar berjenama bernilai RM1,100.00

11.4 10 Hadiah Saguhati – Happy Box PIXY bernilai RM250.00 setiap satu

Hadiah Utama

12. Hadiah Utama Percutian ke Jepun untuk 2 orang adalah untuk perjalanan 4 hari 3 malam yang termasuk tiket penerbangan dua hala, penginapan dan tiket masuk ke Disneyland Japan. Percutian ke Jepun akan dianjurkan oleh agensi pelancongan rasmi Penganjur, dan pemenang Hadiah Utama akan tertakluk kepada terma dan syarat pakej pelancongan. Pemenang Hadiah Utama bertanggungjawab untuk sebarang kos tambahan, duti, cukai dan / atau perbelanjaan sampingan yang lain, yang mungkin ditanggung akibat dan / atau berkaitan dengan penerimaannya atas hadiah tersebut. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran atau kemalangan / kecelakaan semasa perjalanan Jepun atau apa-apa terma dan syarat berkenaan dengan pakej pelancongan.

13. Gambar-gambar hadiah yang ditunjukkan dalam mana-mana pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan lain yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan Peraduan adalah semata-mata untuk tujuan ilustrasi sahaja, dan tidak boleh menggambarkan lokasi sebenar atau spesifikasi hadiah-hadiah dan tidak termasuk sebarang aksesori.

14. Setiap peserta berhak memenangi satu (1) hadiah sahaja.

15. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah suai atau mengganti hadiah di atas pada bila-bila masa tanpa apa-apa rujukan kepada peserta atau pemenang dengan perkara yang sama nilai sekiranya berlaku keadaan yang tidak diduga. Semua hadiah diberikan secara "sebagaimana adanya".

Penebusan Hadiah

16. Pemenang yang terpilih akan dihubungi melalui e-mel atau telefon oleh Penganjur (seperti yang diberikan oleh pemenang) dalam masa 4 minggu selepas Peraduan telah berakhir.

17. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak menerima atau terdapat kelewatan penerimaan e-mel kepadanya. Pemenang akan diberikan 3 hari untuk menjawab dan memberi maklumat yang diperlukan dari tarikh pemberitahuan melalui e-mel atau panggilan telefon dari pada Penganjur, di mana jika tidak dapat dihubungi atau tidak terdapat maklumbalas daripada pemenang, beliau akan secara otomatis dibatalkan kelayakan atau dianggap telah melepaskan hadiah tersebut. Penganjur akan memilih pemenang seterusnya yang telah tersenarai.

18. Pemenang hendaklah menghantar Nama mereka mengikut I/C, No. Kad Pengenalan, Alamat, No Telefon dan Alamat E-mel dalam jawapannya kepada mesej e-mel atau panggilan telefon yang mereka terima dari Penganjur.

19. Hadiah akan dituntut / ditebus dalam tempoh tiga puluh (30) hari kerja selepas pemenang telah diberitahu, jika tidak, ia akan dibatalkan kelayakan.

20. Bagi pemungutan hadiah, Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos yang dikenakan atau bersampingan dengan pengambilan hadiah oleh pemenang hadiah masing-masing.

21. Hadiah diberikan secara "sebagaimana adanya" dan tidak boleh dipindah milik atau tidak boleh ditukar dengan wang tunai, barang lain atau baucer, sebahagian atau sepenuhnya.

22. Hadiah Utama tidak boleh dipindah milik kepada wakil lain.

23. Pihak Penganjur, ahli gabungannya dan agensi yang berkaitan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian, ganti rugi atau kecederaan (termasuk, tanpa batasan, kerugian tidak langsung atau turutan, kerosakan, kecuaian, kecemasan emosi) yang dialami oleh peserta sama ada disebabkan secara langsung atau tidak langsung penyertaan peserta dalam Peraduan.

24. Sekiranya pemenang memilih untuk tidak menerima hadiahnya, hadiah itu akan dibatalkan kelayakan. Penganjur akan memilih pemenang seterusnya yang telah tersenarai.

25. Semua hadiah yang telah diterima oleh pemenang adalah sepenuhnya kepada risiko pemenang, dan Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap jaminan pengilang dan / atau berkaitan dengan mana-mana hadiah.

26. Semua pemenang hendaklah mematuhi terma dan syarat pihak-pihak yang diberi kuasa mengatur dan / atau menyediakan hadiah-hadiah.

Keperluan Teknikal

27. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan dan / atau kegagalan dalam penyerahan oleh peserta atau penerimaan oleh Penganjur kemasukan peserta disebabkan oleh sebarang faktor termasuk tetapi tidak terhad kepada ketidakupayaan Perkhidmatan Internet masing-masing Syarikat Penyedia (ISP) dan / atau rangkaian telekomunikasi untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dan / atau telekomunikasi yang tepat pada masanya dan / atau cekap.

Kandungan Yang Dilarang

28. Untuk mengelakkan keraguan, Kandungan Dilarang termasuk tetapi tidak terhad kepada, kandungan yang di dalam pendapat Penganjur adalah:

28.1 Menyinggung perasaan kepada komuniti dalam talian, seperti kandungan yang menggalakkan perkauman, agenda agama politik, kandungan kezaliman, keganasan, bahasa busuk, ketaksuban, kebencian atau apa-apa kemusnahan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu atau negara;

28.2 Menyinggung amalan agama lain dan / atau mana-mana jenama atau cap dagangan mana-mana produk selain PIXY yang terdapat di dalam gambar,

28.3 Gangguan terhadap orang lain;

28.4 Melibatkan penghantaran "surat sampah", "surat berantai," "spam," atau mana-mana surat yang tidak diminta yang tidak diterima dalam bentuk siaran FB, e-mel, atau komunikasi lain;

28.5 Apa-apa maklumat yang diketahui oleh peserta adalah palsu atau mengelirukan, menggalakkan aktiviti atau tindakan yang menyalahi undang-undang yang menyalahgunakan, atau mengancam, lucah, memfitnah, atau memfitnah;

28.6 Merangkumi atau menyertakan mana-mana karya berhak cipta atau hak cipta seseorang yang menyalahi undang-undang atau tidak sah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, program komputer rompak atau pautan kepada mereka, muzik cetak rompak atau pautan ke fail muzik cetak rompak;

28.7 Memaparkan bahan lucah, lucah atau seksual secara eksplisit;

28.8 Bahan yang mengeksploitasi manusia atau haiwan dengan cara seksual atau ganas;

28.9 Menyinggung, lucah, tidak senonoh atau tidak wajar sebagaimana yang dinyatakan dalam Kod Kandungan Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia.

29. Pihak Penganjur berhak untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, mengikut budi bicara mutlaknya, terhadap sesiapa yang melanggar peruntukan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghapuskan komunikasi yang menyinggung atau menyiarkan atau menyiarkan di Laman Web Peraduan PIXY Kebahagiaan Ku dan melaporkan apa-apa pelanggaran kepada pihak berkuasa undang-undang yang sesuai.

Perlindungan Data dan Persetujuan Peserta

30. Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA"), dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta bersetuju, memberi kuasa dan memberi persetujuan kepada Penganjur, ahli gabungan dan ejen yang diberi kuasa (termasuk agensi media dan pengiklanan, laman web media sosial dan penyedia perkhidmatan IT pihak ketiga yang dikontrak oleh Penganjur) untuk mengumpul, menghantar, memproses dan menggunakan data peribadinya (misalnya: nama, nombor IC, alamat, nombor telefon, gambar, imej, video). Data peribadi Peserta boleh digunakan oleh Penganjur, ahli gabungan dan ejen yang diberi kuasa untuk tujuan pengesahan, pengiklanan, pemasaran, promosi, publisiti, siaran akhbar, media sosial dan ia juga boleh digunakan secara dalaman untuk tujuan perancangan Penganjur atau secara eksternal untuk mempromosikan produk dan / atau perkhidmatan Penganjur di acara dalaman atau luaran, acara promosi yang dianjurkan oleh Penganjur, ahli gabungannya dan / atau ejen yang diberi kuasa.

31. Kecuali diberitahu secara nyata oleh Peserta sebaliknya, peserta bersetuju kepada Penganjur untuk menghantar sebarang maklumat melalui e-mel, pos, telefon, SMS atau media sosial internet lain (seperti yang disediakan oleh Peserta) mengenai produk Penganjur, promosi atau perkhidmatan kepada Peserta dari semasa ke semasa.

32. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dengan ini bersetuju dan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Dasar Privasi Penganjur, seperti pautan laman web di bawah (tersedia dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia):

http://www.pixy.com.my/home_bm.aspx

http://www.pixy.com.my/home.aspx

33. Sekiranya Peserta ingin menarik balik kebenaran, mengakses, mengkaji, meminda, memperbetulkan atau mengemaskinikan data peribadinya yang telah diberikan kepada Penganjur atau mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Privasi Penganjur, Peserta hendaklah menulis kepada Penganjur.

34. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan penyertaan Peserta dalam Peraduan sekiranya persetujuan oleh Peserta kepada maklumat peribadinya ditarik balik / dibatalkan.

Penafian Liabiliti & Tanggungjawab

35. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti, kemalangan, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) yang ditanggung oleh pihak ketiga atau peserta dengan apa jua cara semasa dan selepas Peraduan ini yang timbul daripada Peraduan ini.

36. Semua kos dan / atau apa-apa kos, yuran dan / atau perbelanjaan berkaitan yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini dan untuk menebus hadiah adalah tanggungjawab tunggal pemenang.

37. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau perubahan, komunikasi pengguna atau anggota, atau apa-apa masalah atau kerosakan teknikal Laman Web, sebarang rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan / atau Laman Web.

38. Laman web ini disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai, Pihak Penganjur secara nyata menafikan sebarang waranti apa-apa jenis, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti kebolehdagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran. Penganjur tidak menjamin dan tidak menjanjikan sebarang keputusan tertentu daripada penggunaan Laman Web. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh peserta dari Penganjur, atau dari atau melalui Laman Web akan mewujudkan apa-apa waranti yang tidak dinyatakan secara nyata di sini.

Hak Penganjur

39. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah, meminda atau membuat penambahan kepada terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Peserta.

40. Dengan menyertai, Peserta mengesahkan bahawa dia memiliki hak cipta dan semua hak harta intelektual dalam semua foto, video, gambar GIF dan / atau bahan-bahan dalam Peraduan ini dan peserta secara tegas memberi kepada Penganjur dan kebenaran sekutunya untuk menggunakan / nama, gambar atau imejnya untuk tujuan pengiklanan dan publisiti berkaitan dengan Peraduan di mana-mana dan semua media tanpa pampasan, pemberitahuan atau kebenaran tambahan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dengan apa-apa cara untuk apa-apa kerugian, tuntutan atau kerosakan yang dialami oleh peserta berhubung dengan mana-mana tuntutan pelanggaran harta intelek pihak ketiga atau bentuk liabiliti lain yang dialami oleh Peserta yang melibatkan gambar, video dan imej GIF atau bahan yang dikemukakan oleh Peserta dalam Peraduan ini.

41. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang di Malaysia, Peserta tidak boleh menarik balik pemindahan semua hak harta intelektual dan hak moralnya dalam gambar, video dan imej GIF kepada Penganjur dan semua hak tersebut dalam gambar, video dan GIF imej akan dimiliki oleh Penganjur dan sekutunya. Penganjur dan sekutunya mempunyai hak untuk menggunakan, mengeluarkan, mengedarkan, mengubah, mengubah dan menyatukan kandungan foto tanpa batasan.

42. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan / atau gambar dan / atau video pemenang sebagai bahan untuk tujuan publisiti pengiklanan dan / atau perdagangan, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemenang dan pemenang tidak boleh berhak menuntut pemilikan atau bentuk pampasan lain atas bahan tersebut.

43. Keputusan bagi pemilihan pemenang dari Juri Penganjur adalah muktamad, dan tidak mungkin peserta dapat berbincang atau rayuan selanjutnya yang akan mengubah keputusan akhir Juri Penganjur.

44. ​​Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah suai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini sekiranya ia tidak dapat berjalan seperti yang dirancang, secara teknikal mengganggu atau rosak, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan virus komputer, pepijat, gangguan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kegagalan teknikal, atau sebarang sebab lain di luar kawalan Penganjur.

45. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang didapati atau disyaki mengganggu proses penyerahan Peraduan, pengendalian Peraduan ini atau melanggar Syarat-syarat Akses Laman Web. Walaupun dalam peringkat mana-mana Peraduan, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana orang / peserta yang, menurut pendapat mutlak pihak Penganjur, melanggar mana-mana Terma dan Syarat Peraduan dan Pihak Penganjur berhak untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang dipercayai telah melakukan aktiviti penipuan atau aktiviti lain yang berbahaya kepada Peraduan ini, proses Penyerahan Peraduan atau Laman Web.

Am

46. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Peraduan, dan keputusan Penganjur.